• teaser blank
  • teaser blank
  • Innfjorden byr på det ekstraordinære

    I Gridsetbakkene finnes leiligheter med spektakulær utsikt
  • Bygge og bo i Innfjorden

    Vi jobber hele tiden for boligutvikling i Innfjorden – nå på Norbøfeltet

Bo her

I Innfjorden jobbes det for tiden med to boligfelt; Gridsetfeltet og Norbøfeltet. På Gridsetfeltet er det allerede satt opp to leilighetsbygg med tilsammen 10 leiligheter – alle disse er solgt. Det jobbes med et tredje hus, men på grunn av tomtegrenser og tilkomst er dette noe frem i tid.

På Norbøfeltet er nå arkeologiske utgravinger ferdige og området er frigitt og formalitetene med skjøte, byggesøknader osv er i orden. Oppstart bygging skjer så snart snøen blir borte.

Norbøfeltet

Norbøfeltet ligger i sentrum av Innfjorden med fantastisk utsikt til både sjøen og fjellene rundt. Dette blir ett privat regulert boligfelt, med kombinasjon av eneboligtomter og leilighetsbygg.

pdfLast ned prospekt her

Gridsetfeltet

Gridsetfeltet er ett kommunalt boligfelt som ligger rett ovenfor veien når du kommer ut av Innfjordstunellen. Feltet har en fantastisk utsikt, og om sommeren skinner sola til kl. 23.00.  Tilgangen til feltet via Gridsetvegen med avkjøring ved cementvarefabrikken.