Innmelding

Innfjorden Friskole er ein privat barneskole i Innfjorden i Rauma kommune. Skolen drives med utvidet kristen formålsparagraf. Skolen har elevar frå 1.–7. klasse med nynorsk som opplæringsspråk. Vi er ein privatskole med fokus på læring, kvalitet, trivsel og trygghet. Vi har også nokre satsingsområder som vi legg stor vekt på; læring ved hjelp av digitale hjelpemidler og friluftsliv. Skolen er åpen for alle og ønsker å være eit alternativ for dei som ønsker det.

Om du har spørsmål kan dei rettast til dagleg leiar og rektor Mariann Kormeset Reistad på mariann@innfjorden.no eller telefon 48 24 48 60.

Om du ønsker å melde inn ditt barn fyller du ut skjema under. Om eleven også ønsker eit SFO-tilbod må det kryssast av for det. Her er ei oversikt over korleis dagane for dei ulike klassetrinna er – som kan hjelpe deg med å velge kva SFO-tilbod eleven din treng.

Søknadsfrist hovedopptak: 15. februar kl 12.

Etter søknadsfristen går vi gjennom listen og tar inn elever med bakgrunn i inntaksreglementet vårt. Det vil bli sendt ut tilbud til de som har søkt ca 1 uke etter søknadsfristen, med svarfrist på 1 uke.

Vi tar selvfølgelig imot søknader fortløpende gjennom året og gjør vårt for å etterkomme ønsker om å gå på vår skole.

Page 1 of 2

Føresett 1 fornamn(*)
Fyll inn fornamn

Føresett 1 etternamn(*)
Fyll inn etternamn

Føresatt 1 adresse
Invalid Input

Føresett 1 postnummer(*)
Skriv inn postnummer

Føresett 1 poststed(*)
Skriv inn poststed

Føresett 1 telefon/mobil(*)
Skriv inn telefon/mobil

Føresett 1 e-post(*)
Fyll inn en gyldig e-postadresse

Føresett 2 fornamn
Fyll inn fornamn

Føresett 2 etternamn
Fyll inn etternamn

Føresett 2 adresse
Invalid Input

Føresett 2 postnummer
Skriv inn postnummer

Føresett 2 poststed
Skriv inn poststed

Føresett 2 telefon/mobil
Skriv inn telefon/mobil

Føresett 2 e-post
Fyll inn en gyldig e-postadresse

Antall elevar(*)
Velg antall elevar

 
Elev 1 fødselsnummer(*)
Fyll inn fødselsnummer (11 siffer uten mellomrom)

Elev 1 fornamn(*)
Skriv inn elevens fornamn

Elev 1 etternamn(*)
Skriv inn elevens etternamn

Elev 1 adresse
Invalid Input

Elev 1 postnummer(*)
Skriv inn postnummer

Elev 1 poststed(*)
Skriv inn poststed

Elev 1 SFO(*)
Velg om eleven skal gå på SFO

Elev 1 SFO følgjer(*)
Velg eit av alternativane

Elev 1 SFO antall timar(*)
Velg antall timer

Elev 1 – går eleven på skole i dag? (*)
Invalid Input

Elev 1 – skole eleven går på i dag
Invalid Input

Elev 2 fødselsnummer(*)
Fyll inn fødselsnummer

Elev 2 fornamn(*)
Skriv inn elevens fornamn

Elev 2 etternamn(*)
Skriv inn elevens etternamn

Elev 2 adresse
Invalid Input

Elev 2 postnummer(*)
Skriv inn postnummer

Elev 2 poststed(*)
Skriv inn poststed

Elev 2 SFO(*)
Velg om eleven skal gå på SFO

Elev 2 SFO følgjer(*)
Velg eit av alternativane

Elev 2 SFO antall timer(*)
Velg antall timar

Elev 2 – går eleven på skole i dag?(*)
Invalid Input

Elev 2 – skole eleven går på i dag
Invalid Input

Elev 3 fødselsnummer(*)
Fyll inn fødselsnummer

Elev 3 fornamn(*)
Skriv inn elevens fornamn

Elev 3 etternamn(*)
Skriv inn elevens etternamn

Elev 3 adresse
Invalid Input

Elev 3 postnummer(*)
Skriv inn postnummer

Elev 3 poststed(*)
Skriv inn poststed

Elev 3 SFO(*)
Velg om eleven skal gå på SFO

Elev 3 SFO følgjer(*)
Velg eit av alternativane

Elev 3 SFO antall timar(*)
Velg antall timar

Elev 3 – går eleven på skole i dag?(*)
Invalid Input

Elev 3 – skole eleven går på i dag
Invalid Input