Innfjorden samfunnshus

Innfjorden samfunnshus er en selveiende forening som har til mål å vedlikeholde og drive samfunnshuset. Formålet er å drive et forsamlingshus så folket i bygda kan få et felles møtested for foreninger, lag og privatpersoner.

Både skolen og bedehuset blir hyppig brukt som forsamlingshus, men det er også et behov for å ha et lokale for festlige anledninger, og som kan være et forsamlingshus for hele bygda uavhengig av tro, barn eller andre tilknytninger til de nevnte fasilitetene. Innfjorden samfunnshus burde dekke dette behovet, men har dessverre gjennom flere år vært neglisjert. Aktiviteten har vært liten, og økonomien særdeles dårlig. Dette har igjen ført til et stort forfall på huset, og det er nå et prekært behov for å gjøre noe både innvendig og utvendig for at huset skal bestå.

Noe er allerede gjort, og mye mer står på planen videre. Vi har som mål å bli et attraktivt og naturlig samlingspunktet for bygdas folk. Vi har behov for et levende samfunnshus i bygda, og vi håper vi på sikt kan gi et tilbud til innbyggere i alle aldre gjennom arrangementer på huset.