• teaser blank
  • Velkommen til Innfjorden Friskole

    Vi skal utdanne framtidas problemløysarar

SFO

Vi ønsker å utvikle Innfjorden SFO med tanke på at det skal være ein trygg arena for frileik, kor vaksne, trygge omsorgspersonar har tilsyn med barn som etablerar og utviklar relasjonar. Empati, sjølvkontroll, ansvar og samspill er dei viktigaste stikkorda her. Vi har SFO-tilbod som går over både skoleår og barnehageår. Om sommaren er SFO stengt 3 veker samtidig med Innfjorden Barnehage.

Opningstider på SFO: 07.30 – 16.30

pdfVedtekter Innfjorden SFO