Aktivitetskalender, Category Samfunnshuset

For tiden er det stor byggeaktivitet på samfunnshuset. Vi skal i forbindelse med setningsskader etter Dagmar ta igjen golvene på kjøkken, bøttekott, garderobe, bakgang og storsal (oppe). Vi holder også på og skifter vinduer i matsalen og maler noen rom. Alt skjer på dugnad, og vi bruker jungeltelegrafen flittig for å spre budskapet om når vi trenger hjelp.

Vi håper å være ferdige med forsikringsskaden og tilhørende arbeider til pølsefesten. Og når vi er ferdige blir det selvsagt en skikkelig dugnadsfest for alle som har hjulpet oss underveis.

Når vi er ferdige med byggearbeidet vil vi også starte opp igjen med fredagspubene. Følg med på aktivitetskalenderen!