Leie av samfunnshuset

Rom Pris
Matsal 1. etasje kr 2 000,–
Matsal 1. etasje, ungdoms-/russefest kr 3 000,–
Storsal 2. etasje kr 3 000,–
Hele huset kr 4 000,–
Møtevirksomhet for andre lag og foreninger kr 1 000,–

Prisen inkluderer strøm, vaskeutstyr og forbruksartikler til toalettene.

Vask ikke inkludert. Timepris ved for dårlig vask: 500 kr / time