Om Innfjorden Idrettslag

Den 19. februar 1939 samlast ein flokk idrettsintressert ungdom seg med det formål å diskutere om det skulle dannast eit idrettslag i Innfjorden. Fra første sida i lagets møtebok gjengir vi følgende sitat:

«År 1939 den 19. februar var det møte på skulehuset i Innfjorden med formål å skipa idrottslag i Innfjorden. Etter at saka hadde vore dryft, vart det vald ei nemd til å arbeida ut framlegg til lover, teikne medlemmer o.s.v. Til nemda vart valt: J. Ulvestad, Jak. I. Bøe, Erling Gridset, Kåre Skjelbostad og Petter Berild.»

Slik starter historien om Innfjorden Idrettslag.