Allidrett

Hver onsdag arrangeres det allidrett for klassene 1.–7., og annenhver onsdag er det også barneleik for de som går i barnehagen. Sesongen er fra etter høstferien og frem til jul. Det blir også arrangert allidrett etter jul dersom lysløyperenn blir avlyst. Aktiviteten er ledet av foreldre og organisert av idrettslaget. Informasjon til barn/foreldre blir gitt via Spond.

Kontaktperson i aktivitetsgruppa: Anja Morstøl.