Bedehuskapellets styre

Stilling Navn Telefon
Leder Odd Solheim 920 55 957
Nestleder Kjell Magne Bø 926 01 485
Styremedlem Margrethe Engen  
Styremedlem Elin Søvik Hjelden  
Styremedlem Liv Vik  
Styremedlem Reidun Gridset Stenerud