• teaser blank
 • teaser blank
 • teaser blank
 • teaser blank
 • teaser blank
 • teaser blank
 • teaser blank
 • Innfjorden Friskole

  – Vi har stor fokus på digital læring
 • Innfjorden Barnehage

  – Trygge barn og sosial kompetanse er viktig for oss
 • Privat skole og barnehage

  – vi skal utdanne fremtidens problemløsere
 • Innfjorden Barnehage

  – Uante naturopplevelser rett utenfor døra
 • iPad 1:1 på alle klassetrinn

  – Alle elever har egen iPad som brukes aktiv på skole og hjemme
 • Innfjorden Barnehage

  – Vi arbeider aktivt med vennskap og danning
 • Digital læring

  – Vi bruker digitale tavleressurser

Vi søker en dyktig allmennlærar i vikariat

Innfjorden Friskole er del av eit privat oppvekst­senter med mellom 60 og 70 ungar. Vår visjon er å utdanne framtidas problemløysarar. For å kunne gjere det legg me mellom anna stor fokus på bruk av tekno­logi i klasserommet. Alle elevar i 1.–7. klasse har derfor kvar sin iPad som dei brukar aktivt både til lekser og på skolen.

Ein av lærarane våre skal ut i foreldrepermisjon og vi treng i den forbindelse ein allmennlærer 90% stilling i perioden frå 1. januar – 30. juni. Det kan være moglegheit for vidare vikariat for skuleåret 2021/2022. 

Vi treng ein allmennlærar som kan undervise på alle trinn i barneskolen, er ein god og tydeleg klasseleiar og gjerne har erfaring frå fådelt skole. Det er viktig for oss at du passar inn saman med oss andre, og blir en del av laget. I tillegg er det viktig at du liker å samarbeide med andre og er fleksibel i kvardagen. Vi er avhengig av at alle tek initiativ og ansvar, er løsningsorientert og har fokus på moglegheiter.

Det er ein fordel at du har erfaring med bruk av iPad i læring, at du blir motivert av digital læring og har kompetanse på dette området.

I retur kan me tilby ein fleksibel arbeidsplass, eit sterkt fagmiljø, og store moglegheiter for medverknad og utvikling.

Skolen vår er ein fådelt friskole med kristen formålsparagraf, nynorsk skriftspråk og fokus på bruk av digital læring og friluftsliv.

Søknad med CV sendast til mariann@innfjorden.no. Eventuelle spørsmål stillast til samme adresse, eller på telefon 482 44 860.

Søknadsfrist 14. november