Lovnorm

Lovnormen for Innfjorden Idrettslag er under utarbeiding og den oppdaterte versjonen bil bli vedtatt på neste årsmøte.