Styret

E-post: innfjordenil@gmail.com

Stilling Navn Telefon
Leder Hilde Valved 95 92 49 37
Nestleder Ronald Nikolaisen  
     
Styremedlem / kasserer Erlend Stenerud 90 58 63 21
Styremedlem / anleggsgruppa Vegard Bugge 48 16 72 31
Styremedlem / aktivitetsgruppa Kristin Alnæs  
Styremedlem / aktivitetsgruppa Mette Stokke  
Styremedlem / aktivitetsgruppa Anja Morstøl  
Vara / anleggsgruppa Håvar Moen